Obecny kościół murowany w stylu gotyckim pod wezwaniem św. Piotra i Pawła został wybudowany dzięki staraniom i ofiarności biskupa płockiego Pawła Giżyckiego (1439-1463). Tenże biskup bezpośrednio po objęciu diecezji w 1439 roku, w rodzinnej wsi wystawił murowany pałac i przy istniejącym już kościele erygował parafię.

Obecnie parafia obejmuje 10 wsi. Mają one przważnie nazwy od imion dzieci dziedziców, którymi byli Suscy tzn.: Helenów, Henryków, Janów albo Piotrów. Giżyce do 1992 roku należały do dekanatu brzozowskiego, z siedzibą w Iłowie, gdzie rezydował dziekan. Do tego dekanatu przynależały także parafie w Kamionie, Młodzieszynie, Rybnie, Kocierzewie i kiernozi. Wraz z utworzeniem diecezji łowickiej trzy pierwsze znalazły się w dekanacie sochaczewskim.

Zobacz całą historię.